Holmpersonalen

Vem är vem på Lekholmen?

I verksamheten på Lekholmen deltar under en längre eller kortare tid närmare 2000 personer per sommar . För att detta skall vara möjligt behövs det en hel del personal. På Lekholmen finns följande kategorier av människor:

Personal

Holmungdomsledarna ansvarar för att den öppna verksamheten på holmen fungerar.
Holmhjälpledarna fungerar som ledare för holmbor och dagsgäster. Det finns två holmledare.
Gårdskarlen ansvarar för fastigheten och underhållet. Det finns två gårdskarlar.
Koordinator för lägergårdens verksamhet är pastor för fostran vid Gemensamt församlingsarbete.
De olika skriftskolorna och övriga lägrena på Lekholmen har egna lägerchefer, präster och hjälpledare.
Husmor ansvarar för matbespisningen och är förman för kocken och den övriga kökspersonalen.
Båtföraren är kapten på m/s Norsö och har ansvar för fartyget, dess besättning, last och passagerare.

Deltagare i verksamheten

I verksamheten deltar skriftskoleleverlägerdeltagaredagsgäster och holmbor (= övernattande gäster). Det år man fyller 15 år har man möjlighet att själv besöka holmen som dagsgäst eller holmbo. Som holmbo bör man ha tillstånd av vårdnadshavare om man inte fyllt 18 år.

Organisation och beslutsfattare

Lekholmen är öppen på sommaren, men verksamheten planeras och förbereds under hela året.
Prosteriets ungdomsledarsamling (PULS) planerar verksamheten på Lekholmen och besluter t.ex. om holmens regler och lägertiderna. PULS ansvarar för sin verksamhet inför kyrkoherdekonferensen.
Pastor för fostran koordinerar lägergårdens totala verksamhet. Koordinatorn är anställd av Helsingfors kyrkliga samfällighet på  Gemensamt församlingsarbete/Yhteinen seurakuntatyö. . Helsingfors svenska församlingars ungdomsarbete bedriver verksamheten för holmbor och dagsgäster. Den kyrkliga samfällighetens fastighetskontor ansvarar för fastigheten och underhållsverksamheten.

Om du har idéer angående Lekholmens verksamhet eller är intresserad av att jobba där så kan du ta kontakt med koordinatorn eller ungdomsarbetsledaren i din hemförsamling. Anställningar inför sommaren görs under vårvintern.

%d bloggare gillar detta: