Jobba på Lekholmen

Holmpersonalen

Under sommaren finns det på Lekholmen holmungdomsledare och gårdskarlar för den öppna verksamheten och för att sköta om att allt löper på holmen. Det behövs ledare och gårdskarl en tid före och en tid efter öppethållningssäsongen som sammanfaller med skolornas sommarlov. Arbetet förutsätter att man bor på holmen och gör långa dagar men man har också fritid mellan uppgifterna och två lediga dagar per vecka.

De anställda fyller följande krav:

– över 18 års ålder

– intresserad av att jobba på en holme med människor i olika åldrar

– öppen för att lära sig nya saker

– villig att ta ansvar

Nästa gång kan man börja söka jobb på Lekholmen vårvintern 2015. Om du vill jobba med ungdomsarbete skall du kontakta någon av de svenska församlingarna i Helsingfors. Om du vill arbeta praktiskt kan du kontakta Ulf Skogström eller Arja Wuoti på Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Gör en skriftlig ansökan med

  1. person- och kontaktuppgifter
  2. vilket jobb du söker
  3. tidigare arbetserfarenheter, talanger, kurser eller hobbyn
  4. vilken tid under sommaren du kunde jobba.

Vill du veta mera? Fråga Ulf Skogström 09-2340 2239 / ulf.skogstrom@evl.fi

Ulf Skogström

Gemensamt församlingsarbete

Tredje linjen 22 B

00530 Helsingfors